Grupa Adaptacyjna

Grupa Adaptacyjna

 

 

Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w przedszkolu bywają trudne – zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jest to czas zmian, które wiążą się niekiedy z silnymi przeżyciami i dlatego warto, by zarówno najmłodsi, jak i ich opiekunowie przygotowali się na powitanie przedszkola. W związku z tym, w okresie od kwietnia do końca czerwca w Jutrzence rozpoczynają się zajęcia adaptacyjne, mające na celu łagodne, mądre i pełne zabawy wprowadzenie dzieci i rodziców w przedszkolny świat.

Rodzice często pytają nas:

Co dają takie zajęcia dzieciom?

Zajęcia adaptacyjne mają na celu zapoznanie dziecka z nowym przedszkolnym światem. Poznając nasze opiekunki, zabawki, budynek przedszkola, plac zabaw, przedszkolne zabawy i inne przedszkolaki, Wasze pociechy „pierwszego dnia” wkroczą w już znany sobie świat, a tym samym świat bardziej bezpieczny. Dzieci podczas dni adaptacyjnych mają szansę „oswoić” się z nowym otoczeniem i nową sytuacją.

Co dają zajęcia adaptacyjne rodzicom?

  • Umożliwiają poznanie specyfiki przedszkola i kadry pedagogicznej
  • Przybliżają sposoby realizacji założeń programowych, formy i metody pracy z dziećmi
  • Pokazują jak dziecko funkcjonuje w nowej grupie
  • Pozwalają ocenić czy dziecko jest gotowe do zostania przedszkolakiem

W czasie zajęć adaptacyjnych mogą Państwo przekazać kadrze pedagogicznej informacje dotyczące dziecka, ważne w czasie pierwszych dni pobytu Waszej pociechy w Przedszkolu Jutrzenka.

Zajęcia adaptacyjne są prowadzone w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 18.00.