Słowa wiersza w całości oddają klimat i wartość warsztatów w 
Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej “
 
 
“Do ośrodka zapraszamy,
Tutaj nawet mrówki mamy.
I robaki, i pająki,
Brak nam tylko szkolnej stonki.
Więc zabierzcie swoje dzieci,
Niech posegregują śmieci.
Zobaczycie atom mały,
Jak i również Wszechświat cały.
Jeśli Słońce jest na niebie,
U nas burze grzmią dla Ciebie…”