Drodzy Rodzice dzieci z grup Ekoludków “a”, Ekoludków “b” oraz Geniuszy!!!

Z przyczyn niezależnych od nas wycieczka z dnia 14.11.2016 r. do  Ośrodka Szkolno – Badawczego w zakresie energii odnawialnej
została przełożona na dzień następny, 
tj. 15.11.2016 r. (wtorek).

Wyjazd z przedszkola o godz. 9:30.