Zbiórka dzieci jadących na wycieczkę

do ZOO w Eberswalde

dnia 23.06.2017 r. jest

o godzinie 7:30.