Zapraszamy

wszystkie przedszkolaki

na warsztaty

z funkcjonariuszami Straży Miejskiej,

które odbędą się

21.11.2018 r. (środa) godz. 9:30