Witamy

Przedszkole JUTRZENKA jest miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, gdzie doskonale się bawią, uczą, poznają świat. Dzieci u nas zdobywają niezbędne kompetencje społeczne, emocjonalne i intelektualne, które pozwalają prawidłowo funkcjonować w otaczającym je świecie.

Nasza misja to wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi.

Placówką kieruje mgr Aleksandra Marek, pedagog z wieloletnią praktyką.

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI PO WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI OD 11.05.2020

 PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKIPO WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI OD 11.05.2020r. W związku z otwarciem przedszkola podczas pandemii COVID-19 wprowadza się następujące procedury:I PROCEDURAPRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA JUTRZENKA: 1. Wejście do...