GLOTTODYDAKTYKA 

12:00 – 12:30 poniedziałek

prowadząca mgr Iwona Wiśnicka

DZIECIĘCA MATEMATYKA

12:00 – 12:30 środa

prowadząca mgr Iwona Wiśnicka

 

TANIEC NOWOCZESNY

13:00 – 13:30 poniedziałek

13: 00 – 13:30 środa

prowadząca mgr Magdalena Jasińska