Zapraszamy dzieci z gr. Przyrodników

na wycieczkę autokarową

dn. 12.09.2019 r. (czwarek).

Prosimy o odpowiednie ubranie dzieci w zależności od aury.