W zwiazku z budową Urzędu Marszałkowskiego doświadczamy wielu nidogodności. Jestem w stałym kontakcie z  KIEROWNICTWEM BUDOWY , zgłaszam na bieżąco problemy i próbujemy je “likwidować”. Sobotnie spotkanie 5.09.2020 r. to następujące ustalenia:

1.Na terenie budowy zostanie wygospodarowany plac manewrowy dla obsługujących pojazdów

2. Sprzęt oczekujący na wjazd na teren budowy bedzie parkowany na ul. Mazurskiej.

W związku z wyjątkową trudną sytuacją udostępniamy przedszkolny parking

– tylko na czas przywozu i odbioru dzieci

– plac został zabezpieczony specjalnymi przęsłami.

Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi – PODCZAS MANEWRÓW na parkingu. Proszę zamykać bramę.

Dyrektor Przedszkola