Klub Absolwenta

Klub Absolwenta

Z myślą o dzieciach, które ukończyły nasze przedszkole został utworzony KLUB ABSOLWENTA. Mają one możliwość spotkania się w przedszkolnych murach już po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego – po to, aby podzielić się swymi przeżyciami, radościami a także przemyśleniami związanymi ze szkołą.

Tradycyjnie spotykamy się dwa razy w roku. Dla rodziców jest to moment, w którym mogą wymienić się refleksjami i doświadczeniem na temat „Przyjazna Szkoła”.

Bardzo ważną sprawą dla naszych absolwentów – uczniów klasy I – jest możliwość spędzenia w przedszkolu ferii i części wakacji.