Harmonogram Dnia

Harmonogram Dnia

1. Indywidualne kontakty nauczyciela z dzieckiem: 

– Zabawy dowolne i inspirowane (poznawanie indywidualnych możliwości dziecka);
– Praca stymulacyjno-korekcyjna;
– Ćwiczenia poranne;
– Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczno – sanitarne

Śniadanie

I. Śniadanie

8.00                                8.30
EKOLUDKI            PRZYRODNICY
GENIUSZE             MARYNARZE
BIEDRONKI

II. Śniadanie

9.30                            10.00

EKOLUDKI               PRZYRODNICY
GENIUSZE                MARYNARZ

BIEDRONKI

 

2. Sytuacje edukacyjne proponowane przez nauczyciela (w zespołach  lub z całą grupą): 

– Sytuacje edukacyjne z dominacją działalności umysłowej.
– Sytuacje edukacyjne z dominacją działalności muzyczno-ruchowej.
– Sytuacje edukacyjne z dominacją działalności plastyczno-konstrukcyjnej.
– Zabawy matematyczne.

 

Relaksacja dzieci (w sali lub na powietrzu) swobodna działalność zabawowa dzieci – zabawy: ruchowe, tematyczne, muzyczne konstrukcyjne, badawcze, oddechowe, inscenizowane, zabawy i gry dydaktyczne, drama.
Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczno-sanitarne

III. Obiad – I danie (zupa z pieczywem mieszanym, owoce) 

11.30                                 12.00
KRASNALKI
BIEDRONKI               EKOLUDKI
PRZYRODNICY         GENIUSZE

Rozmowy nauczyciela z dzieckiem w kontaktach interpersonalnych
Zabawy ruchowe, gry sportowe z elementem współzawodnictwa.
Swobodna działalność zabawowa, prace użyteczne (dyżury).
Praca indywidualna z dzieckiem – kompensująca.
Zabiegi higieniczno – sanitarne.

IV. Obiad – II danie

14.00                                14.00
EKOLUDKI            PRZYRODNICY
GENIUSZE             MARYNARZE

BIEDRONKI

1. Podsumowanie dnia oraz wyznaczenie celu na “jutro” .
2. Zabawy inspirowane przez nauczyciela (kąciki zainteresowań) ćwiczenia – zabawy logopedyczne.
3. Zabawy i gry z prawidłami.
4. Kontakty indywidualne i zespołowe z dziećmi z innych grup.
5. Gry i zabawy z prawidłami (elementy współzawodnictwa).
6. Konsultacje indywidualne z rodzicami – zbieranie informacji o dziecku, wzajemne uzgadnianie metod wychowawczych i sposobów postępowania.

Ważne: W PRZYPADKU SPRZYJAJĄCEJ AURY ZABAWY I ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – OGRÓD PRZEDSZKOLNY, WYCIECZKI I SPACERY.