Drodzy Rodzice

dzieci uczęszczających na basen!!!

Dnia 22.11.2017 r.

zajęcia na basenie będą odwołane
z powodu
awarii.