Model absolwenta

Absolwent JUTRZENKI to:
  • POLAK – OBYWATEL ŚWIATA PRZEJAWIAJĄCY SAMODZIELNOŚĆ W DZIAŁANIU I MYŚLENIU
  • POZYTYWNIE PATRZĄCY NA SIEBIE, LUDZI I ŚWIAT
  • CIEKAWY ŚWIATA, TWÓRCZY, AKTYWNY POZNAWCZO
  • POTRAFIĄCY WSPÓŁDZIAŁAĆ W GRUPIE
  • UMIEJĄCY ODRÓŻNIĆ DOBRO OD ZŁA
  • PRZESTRZEGAJĄCY REGUŁ I NORM SPOŁECZNYCH
  • OTWARTY NA ŚWIAT PRZEZ CIĄGŁĄ AKTYWNOŚĆ
  • SZANUJE I KOCHA SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ
  • EMOCJONALNIE DOJRZAŁY DO PODJĘCIA Z SUKCESEM EDUKACJI SZKOLNEJ.