Kadra Jutrzenki

Dyrektor przedszkola – mgr Aleksandra Marek

Placówką kieruje mgr Aleksandra Marek absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Organizacji, Zarządzania i Marketingu w Oświacie oraz Ekorozwój i Agenda 21 w Perspektywie Integracji z Krajami Unii Europejskiej. Pedagog z wykształcenia i zamiłowania – skupiająca wokół siebie pasjonatów twórczych, aktywnych metod i form pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Kadrę pedagogiczną Przedszkola Jutrzenka stanowią wykształceni, wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele. Są to odpowiednio przygotowani i kreatywni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z dziećmi, w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej.

W podejmowanych działaniach nauczyciele stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój. Wspomaganie rozwoju na tym etapie edukacji odbywa się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku dziecka.

Przedszkole Jutrzenka posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych podlega pod Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie uprawniające do pracy z dziećmi w przedszkolu. Aby zapewnić jak najlepszą i fachową opiekę dla Państwa dzieci, nauczyciele dokształcają się i wzbogacają swoje umiejętności podczas kursów, warsztatów i szkoleń.