Pokażmy dzieciom kolory tęczy a sięgną gwiazd.

Pragniemy, aby nasza tęcza była bramą do kolorowej, szczęśliwej, radosnej i fascynującej rzeczywistości.

 

 

Przedszkole JUTRZENKA

 

Jest miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, gdzie doskonale bawią się i uczą,

poznają świat. Dzieci u nas zdobywają niezbędne kompetencje społeczne, emocjonalne

i intelektualne, które pozwalają prawidłowo funkcjonować w otaczającym je świecie.

 

“Okazując dzieciom miłość, uznanie, empatię, szacunek sprawiamy, że czują się w naszym przedszkolu szczęśliwe”
mgr Aleksandra Wojnowska –Matys, psycholog
“Wspomaganie dziecka to tworzenie odpowiednich sytuacji, zabaw, problemów, które uruchamiają różne aktywności, dając możliwości zaspokojenia potrzeb psychoruchowych niezbędnych do opanowania umiejętności potrzebnych do podjęcia z sukcesem nauki szkolnej”
mgr Bożena Przybyłowska, Doradca Pedagogiczny
“W przedszkolu Jutrzenka wspieram pracę nauczycieli oraz domu rodzinnego poprzez prowadzenie ćwiczeń zarówno z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy, jak i prawidłowo mówiącymi celem poprawienia płynności, wyrazistości, staranności ich artykulacji.”
mgr Sylwia Teresińska
Nasza misja
to wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi. 

 

W JUTRZENCE W CODZIENNEJ PRACY PAMIĘTAMY O TYM, ABY:
  • działać w wyznaczonym przez predyspozycje dzieci kierunku, zgodnie z ich możliwościami,   
  • kształtować umiejętności pracy w grupie,
  • udzielać wsparcia w napotkanych trudnościach i niepowodzeniach,
  • wzmacniać motywację do zaangażowanego, twórczego działania,
  • wyzwalać ekspresję twórczą,
  • kształtować postawę tolerancji i poszanowania wytworów innych,
  • zwracać uwagę na piękno mowy,
  • poszerzać indywidualne zainteresowania,
  • pomagać w rozładowywaniu nadmiernego napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany.
               JUTRZENKA GWARANTUJE
                 BARDZO DOBRE 
              PRZYGOTOWANIE DZIECKA
                     DO ROLI UCZNIA KLASY PIERWSZEJ!
 W ramach czesnego zapewniamy:
1. CAŁOROCZNE UBEZPIECZENIE
2. WŁASNĄ, ZDROWĄ KUCHNIĘ – własnoręcznie przygotowywane
posiłki: pierogi, kluski śląskie, łazanki, racuchy itp., stosującą naturalne
przyprawy (sól, pieprz, zioła), realizujemy indywidualne diety.
3. JĘZYK ANGIELSKI
4. JĘZYK NIEMIECKI
5. ZAJĘCIA RYTMICZNO – MUZYCZNO – TANECZNE
6. RÓŻNORODNE FORMY TAŃCA NOWOCZESNEGO
7. DZWONKI DIATONICZNE – orkiestra Jutrzenki
8. ZAJĘCIA MUZYCZNO – BĘBNIARSKIE z prezentacją instrumentów etnicznych
9. TWORZENIE MUZYKI, WŁASNYCH KOMPOZYCJI – Bum-bum Rurki
10. KONCERTY MUZYCZNE PROWADZONE PRZEZ PROFESJONALISTÓW
11. TEATRZYKI W WYKONANIU AKTORÓW SCEN SZCZECIŃSKICH I ….
12. OPOWIEŚCI RUCHOWE
13. GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA
14. PIŁKA – GRY Z PRAWIDŁAMI prowadzone przez profesjonalnego trenera (zasada FAIR PLAY)
15. NOWATORSKA METODA “PIŁKI EDUball” – cyfry, litery
16. GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA na podstawie badań ortopedycznych przeprowadzonych przez dr nauk medycznych, specjalistę chirurga, ortopedę Romana Milkiewicza
17. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE – ELEMENTY KODOWANIA – prowadzone przez informatyka
18. PREZENTACJE INDYWIDUALNE, ZESPOŁOWE I GRUPOWE – teatrzyki, konkurs recytatorski pt. “Przedszkolaki recytują Brzechwę, Tuwima i …”, uroczystości, teatrzyki w wykonaniu rodziców, kadry nauczycielskiej.
19. WYPRAWKA PLASTYCZNA
20. PODRĘCZNIKI
21. INDYWIDUALNE KONSULTACJE SPECJALISTÓW Z RODZICAMI
22. PROFESJONALNA OPIEKA PSYCHOLOGICZNA dziecka i rodziny. 
ZAJĘCIA Z ASERTYWNOŚCI “UMIEM POWIEDZIEĆ – NIE!”
23. SPECJALISTYCZNA OPIEKA LOGOPEDY – diagnoza i terapia – ćwiczenia zespołowe i grupowe
24. ATRAKCYJNA FORMA ADAPTACJI PRZYSZŁEGO PRZEDSZKOLAKA
25. KLUB ABSOLWENTA
26. ZIELONA NOC W PRZEDSZKOLU ( 7-LATKI)
27. WYCIECZKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE – Cztery Pory Roku
oraz…