Nasza Jutrzenka

O nas

                    JUTRZENKA GWARANTUJE

                                                          BARDZO DOBRE 

                                          PRZYGOTOWANIE DZIECKA

                                      DO ROLI UCZNIA KLASY PIERWSZEJ!


       W ramach czesnego zapewniamy:


1. CAŁOROCZNE UBEZPIECZENIE

 

2. WŁASNĄ, ZDROWĄ KUCHNIĘ – własnoręcznie przygotowywane

posiłki: pierogi, kluski śląskie, łazanki, racuchy itp. stosującą naturalne

przyprawy (sól, pieprz, zioła), realizujemy indywidualne diety.

3. JĘZYK ANGIELSKI

 

4. JĘZYK NIEMIECKI

 

5. ZAJĘCIA RYTMICZNO – MUZYCZNO – TANECZNE

 

6. RÓŻNORODNE FORMY TAŃCA NOWOCZESNEGO

 

7. DZWONKI DIATONICZNE – orkiestra Jutrzenka

 

8. ZAJĘCIA MUZYCZNO – BEBNIARSKIE z prezentacją instrumentów etnicznych

 

9. TWORZENIE MUZYKI, WŁASNYCH KOMPOZYCJI – Bum-bum Rurki

 

10. KONCERTY MUZYCZNE PROWADZONE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

 

11. TEATRZYKI W WYKONANIU AKTORÓW SCEN SZCZECIŃSKICH I ….

 

12. OPOWIEŚCI RUCHOWE

 

13. GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

 

14. PIŁKA – GRY Z PRAWIDŁAMI prowadzone przez profesjonalnego trenera (zasada FAIR PLAY)

 

15. NOWATORSKA METODA “PIŁKI EDUBAL” – cyfry, litery

 

16. GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA na podstawie badan ortopedycznych przeprowadzonych przez dr nauk medycznych, specjalistę chirurga, ortopedę Romana Milkiewicza

 

17. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE – ELEMENTY KODOWANIA – prowadzone przez informatyka

 

18. PREZENTACJE INDYWIDUALNE, ZESPOŁOWE I GRUPOWE – teatrzyki, konkurs recytatorski pt. “Przedszkolaki recytują Brzechwę, Tuwima i …”, uroczystości, teatrzyki w wykonaniu rodziców, kadry nauczycielskiej

 

19. WYPRAWKA PLASTYCZNA

 

20. PODRĘCZNIKI

 

21. INDYWIDUALNE KONSULTACJE SPECJALISTÓW Z RODZICAMI

 

22. PROFESJONALNA OPIEKA PSYCHOLOGICZNA dziecka i rodziny. 

ZAJĘCIA Z ASERTYWNOŚCI “UMIEM POWIEDZIEĆ – NIE!”

 

23. SPECJALISTYCZNA OPIEKA LOGOPEDY – diagnoza i terapia – ćwiczenia zespołowe i grupowe

 

24. ATRAKCYJNA FORMA ADAPTACJI PRZYSZŁEGO PRZEDSZKOLAKA

 

25. KLUB ABSOLWENTA

 

26. ZIELONA NOC W PRZEDSZKOLU – 7-LATKI

 

27. WYCIECZKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE – Cztery Pory Roku

oraz…

 Bez tytułu
Pokażmy dzieciom kolory tęczy a sięgną gwiazd.
 Pragniemy, aby nasza tęcza była bramą do kolorowej, szczęśliwej, radosnej i fascynującej rzeczywistości.
Przedszkole JUTRZENKA jest miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, gdzie doskonale bawią się
 i uczą, poznają świat. Dzieci u nas zdobywają niezbędne kompetencje społeczne, emocjonalne i intelektualne, które pozwalają prawidłowo funkcjonować w otaczającym je świecie.
"Okazując dzieciom miłość, uznanie, empatię, szacunek sprawiamy, że czują się w naszym przedszkolu szczęśliwe"
mgr Aleksandra Wojnowska –Matys, psycholog
"Wspomaganie dziecka to tworzenie odpowiednich sytuacji, zabaw, problemów, które uruchamiają różne aktywności, dając możliwości zaspokojenia potrzeb psychoruchowych niezbędnych do opanowania umiejętności potrzebnych do podjęcia z sukcesem nauki szkolnej"
mgr Bożena Przybyłowska, Doradca Pedagogiczny
"W przedszkolu Jutrzenka wspieram pracę nauczycieli oraz domu rodzinnego poprzez prowadzenie ćwieczeń zarówno z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy, jak i prawidłowo mówiącymi celem poprawienia płynności, wyrazistości, staranności ich artykulacji."
mgr Sylwia Teresińska
Nasza misja to wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi.

W JUTRZENCE W CODZIENNEJ PRACY PAMIĘTAMY O TYM, ABY:

  • działać w wyznaczonym przez predyspozycje dzieci kierunku, zgodnie z ich możliwościami,
  • kształtować umiejętności pracy w grupie,
  • udzielać wsparcia w napotkanych trudnościach i niepowodzeniach,
  • wzmacniać motywację do zaangażowanego, twórczego działania,
  • wyzwalać ekspresję twórczą,
  • kształtować postawę tolerancji i poszanowania wytworów innych,
  • zwracać uwagę na piękno mowy,
  • poszerzać indywidualne zainteresowania,
  • pomagać w rozładowywaniu nadmiernego napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany.