MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA JUTRZENKA

1. Rozumie świat i wartości w nim nagromadzoneobdarza uwagą i szacunkiem innych, stosuje zwroty

grzecznościowe, posiada życzliwy stosunek do roślin i zwierząt, ochroni przyrodę poprzez samodzielne jej

badanie i eksperymentowanie oraz znajomość innych kultur.

2. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych jest empatyczny i posiada zdolność akceptacji różnic

pomiędzy ludźmi.

3. Ma pozytywny obraz samego siebie rozpoznaje swoje mocne i słabe strony.

4. Jest aktywny, dociekliwy i poszukujący (kreatywny)podejmuje działania i samodzielnie rozwiązuje

problemy.

5. Nie boi się wyrażać własnych opiniiinterpretuje własne i cudze zachowania.

6. Rozumie potrzebę znajomości obcych językówuczy się języków obcych.

7. Jest przygotowany do obowiązku szkolnegojest zdolny do podejmowania zadań na swoją miarę

i wykonywania ich do końca pomimo napięć emocjonalnych, przejawia ochotę do coraz dłuższego wysiłku

umysłowego, interesuje się pisaniem, liczeniem, czytaniem, ma wyobrażenie o obowiązkach wynikających

z roli ucznia.

8. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo wie, co sprzyja i co zagraża zdrowiu, ma wyrobione nawyki

przestrzegania zasad bezpieczeństwa: w przedszkolu, w miejscach do zabawy, na ulicy, w kontaktach

z nieznajomymi ludźmi oraz zwierzętami. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia

9. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnympotrafi okazywać uczucia, chętnie spędza czas z rodziną,

współuczestniczy w uroczystościach rodzinnych organizowanych na terenie przedszkola, okazuje szacunek

członkom rodziny, dostrzega różnorodność zwyczajów i tradycji.

10. Ma świadomość własnej tożsamości wie, jak się nazywa, gdzie mieszka, jakiej jest narodowości,

wie jak wygląda flaga Polski, godło i herb Warszawy, Szczecina. Zna nazwę miejscowości,

w której mieszka, orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby np. policjanta,

strażaka, nauczyciela. Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej, rozumie pojęcia POLSKA – POLAK,

EUROPA – EUROPEJCZYK, ŚWIAT – OBYWATEL ŚWIATA.

11. Jest komunikatywny umie się przedstawić, wypowiada się zrozumiale dla innych.

12. Jest ambitnydąży do jak najlepszego rozwiązywania problemów, lubi i chce się uczyć, ciągle

zdobywa nowe umiejętności.