do roślin i zwierząt, umiejętność ochrony przyrody poprzez samodzielne jej badanie i eksperymentowanie oraz znajomość innych kultur.

2. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych jest empatyczny i posiada zdolność akceptacji różnic pomiędzy ludźmi

3. Ma pozytywny obraz samego siebie rozpoznaje swoje mocne i słabe strony.

4. Jest aktywny, dociekliwy i poszukujący (kreatywny)podejmuje działania i samodzielnie rozwiązuje problemy.

5. Nie boi się wyrażać własnych opiniiinterpretuje własne i cudze zachowania

6. Rozumie potrzebę znajomości obcych językówuczy się języków obcych

7. Jest przygotowany do obowiązku szkolnegojest zdolny do podejmowania zadań na swoją miarę i wykonywania ich do końca pomimo napięć emocjonalnych, przejawia ochotę do coraz dłuższego wysiłku umysłowego, interesuje się pisaniem, liczeniem, czytaniem, ma wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.

8. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo wie, co sprzyja i co zagraża zdrowiu, ma wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa: w przedszkolu, w miejscach do zabawy, na ulicy, w kontaktach z nieznajomymi ludźmi oraz zwierzętami. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia

9. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnympotrafi okazywać uczucia, chętnie spędza czas z rodziną, współuczestniczy w uroczystościach rodzinnych organizowanych na terenie przedszkola, okazuje szacunek członkom rodziny, dostrzega różnorodność zwyczajów i tradycji.

10. Ma świadomość własnej tożsamości wie, jak się nazywa, gdzie mieszka, jakiej jest narodowości, wie jak wygląda flaga Polski, godło i herb Warszawy, Szczecina. Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby np. policjanta, strażaka, nauczyciela. Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej, rozumie pojęcia Polak, Polska, EUROPA – EUROPEJCZYK, ŚWIAT – OBYWATEL ŚWIATA.

11. Jest komunikatywny – umie się przedstawić, wypowiada się zrozumiale dla innych

12. Jest ambitnydąży do jak najlepszego rozwiązywania problemów, lubi i chce się uczyć, ciągle zdobywa nowe umiejętności.