Zapraszamy do Jutrzenki w godzin 7:30 – 16:30. Do zobaczenia Wasze Panie.