Przyrodnicy wybrali się pod Pomnik Czynu Polaków,

by zapalić znicze i dowiedzieć się o symbolice tego pięknego,

a jakże ważnego dla Szczecina obiektu.