Geniusze – Super “0”

zdobyła 

I miejsce

na zawodach sportowych 
w Szkole TAK!!! 

Gratulacje!!!