15 listopada z okazji światowego dnia bez papierosa,

dzieci z grupy Geniuszy

na zaproszenie Przedszkola Publicznego nr 67 w Szczecinie,

wzięły udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych.

Tematem spotkania było hasło: ” Mamo, Tato nie pal”