Piłki Eduball-  kolorowa, kulista przestrzeń zapełniona literami, cyframi oraz znakami matematycznymi i interpunkcyjnymi. Piłki Eduball pozwalają nam zaspokoić naturalną potrzebę ruchu. Podczas zabaw ruchowych poznajemy litery i cyfry. Uczymy się dodawać i odejmować.