PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKIPO WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI OD 11.05.2020r. W związku z otwarciem przedszkola podczas pandemii COVID-19 wprowadza się następujące procedury:I PROCEDURAPRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA JUTRZENKA: 1. Wejście do...