Pani Jesień wspólnie z jeżykami. wiewiórkami, kotkami…i innymi postaciami

bawiła się przy wesołych taktach jesiennej muzyki,

jak w wierszu E. Szelburg – Zarembiny

” Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą
czerwone złociście”.

Dzieci brały udział w konkursach, a gorąca atmosfera zagrzewała do wspólnej

zabawy.