Zachęcamy wszystkie dzieci do zbiórki “GROSZA” – każda moneta może pomóc dziecku, które nie wychowuje się w swojej rodzinie. Pojemnik “SKARBONKA” znajduje się w szatni! Zapraszamy!